Kirker og Herregårde som slægten har haft relationer til...


Præster - Bønder - Adel og Borger
Slægten har haft en del præster - samt mange der var tilknyttet vore gamle herregårde, nogle som ejere eller forpagtere, men også i mere ydmyge stillinger.

Årstallene bag personnavnene angiver fødsel/død

Kirker
Slotte og Herregårde
Andre steder
Personregister
Startside


Bannerslund - Hjørring amt
Nikolaj Severin Wirenfeldt (1735-1789) - forpagter

Benzonseje - Roskilde amt
Bodil Christensdatter (1820-1885) - tjenestepige
Hans Andreas Pedersen (1831-) - tjenestekarl

Boller - Hjørring amt
Niels Fuglsang Munk (1781-1836) - proprietær

Breitenburg i Holsten
Henrik (Heinrich) Rantzau (1526–1599) - Statholder i hertugdømmerne - Ridder af Elefantordenen 1580

Børglum Kloster - Vendsyssel
Frederik Wirenfeldt (1722-1769) - forpagter

Clausholm - Østjylland
Conrad Reventlow (1644-1708) - Storkansler

Dallund - Nordfyn
Otto Pedersen Himmelstrup (1664-1709) - godsejer

Dronninglund slot - Vendsyssel
Søren Lauridsen Munch (1658-1714) - forvalter
Frederik Wirenfeldt (1722-1769) - forpagter

Engelsholm - Vejle amt
Andreas Birger Knudsen (1858-) - proprietær

Hennegaard - Ribe amt
Mogens Nielsen Lange (1410-1486) - Ridder, ejer af Lydumgaard og bispens lensmand på Hennegaard

Hollufgård - Fraugde
Otto Pedersen Himmelstrup (1664-1709) - godsejer
Maren Nielsdatter Bang (1658-1720) - godsejer

Knudseje - Østvendsyssel
Frederik Wirenfeldt (1722-1769) - forpagter

Krogsgaard - Tjæreborg
Niels Thomesen Lange (1370-1416) - hans fødegaard

Lerbæk - Hjørring amt
Niels Sørensen Wirenfeldt (1686-1762) - proprietær
Frederik Wirenfeldt (1722-1769) - proprietær

Lydumgaard - Ribe amt
Mogens Nielsen Lange (1410-1486) - Ridder, ejer af Lydumgaard og bispens lensmand på Hennegaard

Nørlund Slot - Himmerland
Mads Vognsen Hvas (1686-1770) - forpagter

Ouegaard - Østhimmerland
Lars Christensen (1694-1736) - godsejer
Christen Lassen (-1721) - fuldmægtig på Ouegaard hos Lene Rosenkrantz
Anne Nielsdatter Fuglsang (1697-1751) - godsejer
Friederich Severin Munch (1702-1769) - godsejer

Randrup - Nordjylland
Søren Munk (1754-1818) - forpagter

Rysensteen - Lemvig
Niels Buch Breinholdt (1832-1917) - proprietær og landstingsmand

Sandbjerg slot - Sundeved
Conrad Georg Reventlow (1749-1815) - Generaladjudant

Søbo - Sydvestfyn
Henrik Jensen Reventlow (1336-1363) - Den fynske Reventlow-linje, som formentlig er en gren af den holstenske linje, var navnlig knyttet til Søbo

Trøjborg - Tønder amt
Knud Lausten Knudsen (1806-1866) - godsejer
Hans Ocksen Knudsen (1831-1917) - godsejer og landstingsmand

Ulstrup Slot - Viborg amt
Mads Vognsen Hvas (1686-1770) - ridefoged eller fuldmægtig

Valdemars Slot - Taasinge
Adam Wilhelm Konst (Ca. 1767-1839) - snedkersvend fra Hannover
- arbejdede på Valdemars Slot hvor han døde 13.3.1839

Ørritslevgaard - Fyn
Otto Pedersen Himmelstrup (1664-1709) - godsejer

Kirker
Slotte og Herregårde
Andre steder
Personregister
Startside