Kirker og Herregårde som slægten har haft relationer til...


Præster - Bønder - Adel og Borger
Slægten har haft en del præster - samt mange der var tilknyttet vore gamle herregårde, nogle som ejere eller forpagtere, men også i mere ydmyge stillinger.

Årstallene bag personnavnene angiver fødsel/død

Kirker
Slotte og Herregårde
Andre Steder
Personregister
Startside


Gamle Haagen - Bornholm
I plantagen ved Bodilsker Højlyng står bautastenen "hellig Hågen" eller "Gamle Haagen".
Det er en såkaldt hilsesten. Når lyngrivere og tørveskærere i ældre tid kørte forbi stenen, tog de huen af og hilste på den. Man mente, at stenen straffede dem, der brød denne skik.
Det er ikke dokumenteret, men vi regner ham blandt forfædrene, da vi med sikkerhed har aner i området.
Så nu og i fremtiden, fortsat ærbødighed, tak!

Fattighuset i Borup på midtsjælland
Christian Poulsen (1772-1836)
Kirsten Hansdatter (1781-1837)
Bodil Christensdatter (1820-1885)
Caroline Cathrine Andersen (1858-)
Haagen Hans Andersen (1880-1965)
- her oplevede vore aner næppe tilværelsen som en fest!

Hjul og stejle - Aalborg
Henrik Tagesen Reventlow
- var en jysk lavadelsmand, og leder af et nørrejysk bondeoprør.
Den 6. eller 8. juni 1441 blev oprørerne besejret af Christoffer 3. af Bayern under slaget ved Skt. Jørgensbjerg i Han Herred. Henrik Tagesen blev henrettet den 12. juni 1441 i Aalborg for sin rolle i oprøret

Krigergravene - Faaborg
Niels Christensen Svendsen (1826-1850)
- såres i slaget ved Isted og dør senere på lazarettet i Faaborg

Linieskibet "Prins Christian Frederik"
Christen Nielsen Svendsen (1791-1862)
- deltager som matros på "Prins Christian Frederik" i Slaget ved Sjællands Odde 22.3.1808
- han såres under slaget og bliver senere skolelærer i St.Ajstrup

Trækorset ved Tobberup
Eigil Haagen Andersen (1907-1944)
- omkommer ved togattentat 8.10.1944
Den tyske terrorgruppe "Petergruppen" begår et bombeattentat mod Jyllandsekspressen ved Tobberup nord for Hobro.
10 blev dræbt og 40 såret.

Tuborg - Hellerup
Lars Peder Pedersen (1872-1960) - malteriet
Haagen Hans Andersen (1880-1965) - salgskusk
Ane Marie Petrine Petersen (1886-1961) - tapperiet
Alf Laurits Nicolej Pedersen (1911-1975) - smed
Frode Richard Nicolej Pedersen (1912-1993) - salgskusk
Poul Haagen Andersen (1912-1988) - chauffør
Kamma Petersen (1919-2003)
Henning Helding Rasmussen (1939-)
Steen Ove Pedersen (1943-) - elektriker
- flere i slægten nåede 40-års jubilæum på Tuborg

Viborg Tugt- og Forbedringshus
Georg Ludvig Krogstad (1795-ca1855)
- fhv. Overkrigskommisær og Branddirekteur paa Læsø
- indsat 1842-45 i Viborg Tugthus

Kirker
Slotte og Herregårde
Andre Steder
Personregister
Startside